28 Bursdagsleker

Inspirasjon til barnebursdagen: Morsomme bursdagsleker gjør selskapet til en braksuksess!

Bursdagsleker fra 3 år

1. Fiskekonkurranse

Denne er en garantert vinner som alle barn synes er morsom. Heng opp en forheng/teppe omtrent 1,5 meter over bakken i døråpningen til et rom (det er viktig at barna ikke klarer å se over). Barna stiller seg i kø med en improvisert fiskestang som de «fisker» med etter tur. Bruk f.eks. hyssing som snøre, og en klesklype som krok. På andre siden av forhenget sitter en voksen med en godtepose pr. barn. Napp litt i snøret når posen er festet til kroken, og la barna dra inn storfangsten.

Tips: La bursdagsbarnet få fiske først.

2. Døde elefanter

Dette er en utmerket lek å ty til når støy- og aktivitetsnivået begynner å bli merkbart mot slutten av selskapet. Deltagerne legger seg på golvet og simulerer «døde elefanter». Målet med spillet er å ligge helt rolig uten å røre så mye som en finger. En voksen overvåker barna, og tar de deltagerne som beveger på seg ut av spillet. Vinner er den som ligger igjen helt til slutt.

3. Danseleken

En voksen eller bursdagsbarnet får rollen som musikkstyrer. Alle barna danser når musikken startes. Når musikken brått stanses, skal alle deltagerne fryse alle bevegelser og stå musestille. Hvis noen rører på seg etter at musikken er stoppet blir vedkommende tatt ut av leken for denne runden. Musikken startes på nytt. Spillet avsluttes når det kun gjenstår en person.

Tips: Spill flere runder, og vær litt rundthåndet hvis det viser seg at de samme barna går ut i starten av hver runde for å unngå at noen blir lei seg.

Bursdagsleker fra 5 år

4. Limbo

To voksne står holder en stang mellom seg. Barna stiller opp og forsøker å passere under stangen ved å bøye overkroppen bakover. Berøres stangen er barnet ute av leken for denne runden. Når alle barna i køen har forsøkt, senkes stangen noen centimeter før neste runde. Dette gjentas inntil det står igjen en vinner.

Tips: Sydlandsk musikk med litt fart i passer bra til denne leken!

(Artikkelen fortsetter etter bildet)
Bursdagsleker
(Foto: Dreamstime.com)

5. Stolleken

Plasser ut en stol mindre enn antall deltagere i en sirkel. La barna gå i ring rundt stolene samtidig som det spilles musikk. Når musikken stopper er det om å gjøre å finne seg en stol å sitte på. Den deltageren som blir stående uten stol, er ute av leken. Fjern en stol for hver gang noen går ut. Spillets vinner er den som står igjen helt til slutt.

Tips: Denne leken passer best for de litt større barna, da det lett kan bli gråting når noen går ut leken.

6. Gjemsel

Gjemsel passer best om man har et stort hus med mange rom, eller en stor hage. Reglene er enkle. En deltager står med hodet mot veggen og teller høyt til 30 mens de øvrige gjemmer seg. Barnet roper så «den som ikke har gjemt seg nå, den skal stå», og starter letingen. Den deltageren som først blir funnet står neste gang.

Tips: Leken kan fort bli kaotisk i et lite hus med mange deltagere…

Tips2: Om leken foregår utedørs, kan dere forsøke «omvendt gjemsel». Et barn gjemmer seg, når et annet barn finner vedkommende skal han / hun gjemme seg sammen den som har gjemt seg der. Leken er over når det bare er et barn som ikke har funnet gjemmestedet.

7. Flasketuten peker på

Barna sitter i ring. En deltager plukkes ut (gjerne bursdagsbarnet) til å finne på hva personen som «flasketuten peker på» skal gjøre, og snurrer deretter flaska. Deltageren som blir utpekt utfører så kommandoen, og får så finne på hva som skal utføres neste gang.

8. Tegn hale på grisen

Til denne leken trenger man en stor tavle eller et stor hvitt ark på en papp-plate festet til veggen. Det tegnes en gris på arket/tavla. Deltagerne får etter tur bind for øynene og skal forsøke så godt de kan å tegne hale på grisen. Vinner er den som kommer nærmest.

9. Blindebukk

En deltager får bind for øynene og snurres rundt noen ganger. «Blindebukken» skal så forsøke å berøre en av de andre barna. Denne blir så den nesten «blindebukken».

10. Hvit papirduk og en skål med tegnestifter på bordet

Ikke en bursdagslek som sådan, men likevel garantert en suksess. Bruk en stor hvit papirduk under mat- eller kakeserveringen og la barna tegne som de vil med fargestifter mens de spiser. Tegningene kan tas vare på som morsomme minner.

11. Skattejakt

Bruk f.eks. godteposer som «nedgravd skatt». Tegn skattekart eller bruk lapper med ledetråder (som gir et hint om hvor neste lapp med neste ledetråd er gjemt). Leken kan gjøres både innen- og utendørs (eller aller best – både ute og inne).
Bursdagsleker fra 7 år

12. Lakrisleken

La alle barna få enden av en lakrisremse i munnen. Når en voksen gir signal er det om å gjøre å spise opp lakrisremsen hurtigst mulig (uten å bruke hendene).

Tips: Del opp i flere puljer om det er flere enn åtte barn på selskapet.

13. Spørsmålskonkurranse/quiz om bursdagsbarnet

Lag en liste med ulike spørsmål om bursdagsbarnet. Eksempel: I hvilken by ble jeg født? (dersom vedkommende er født et annet sted enn der hun/han bor nå), Hva er yndlingsfargen min?, Hvor gammel er min eldste søster?, Hvor var jeg på ferie i sommer?, Hva heter mammaen min?

Tips: Lag en liten premie til vinneren av spørsmålskonkurransen.

14. Smell ballongene

Alle barna får en ballong festet i en hyssing til ankelen. Når leken startes er det om å gjøre å smelle ballongen til de andre deltagerne ved å tråkke på dem. Den siste som står igjen med hel ballong er vinner.

Tips: Denne leken kan fort bli voldsom, så en voksen må følge godt med underveis for å unngå at noen slår seg eller blir sinte på hverandre.

15. Treff blink med ballongene!

Dette er en roligere med ikke mindre morsom lek med ballonger. Alle barna får en ballong hver (gjerne med forskjellig farge eller form). Hver av barna blåser opp sin ballong (uten å knyte knute på den). Alle stiller opp bak en oppmål strek. På signal slipper alle ballongene sine og forsøker å treffe et objekt / blink som er stilt opp på andre siden av rommet. Den som kommer nærmest er vinner.

16. Gjetteleken

Plasser ulike objekter i pappesker i et rom. Barna stiller opp på linje ved døren utenfor rommet og føres inn en og en med bind for øynene. Deltageren får deretter kjenne på objektene og gjette hva det er i de ulike boksene (be barna om å snakke lavt slik at de på utsikten ikke hører hva det gjettes). Skriv opp svarene til hvert av barna. Les opp høyt hva barna har svart etter at konkurransen er ferdig (dette kan være svært morsomt alt etter hvor fantasifulle svarene er!). Den med flest riktige svar er vinner.

17. Mitt skip er lastet med…

Barna sitter i en sirkel på gulvet. Man blir enig om en bokstav (f.eks. «A»). Første deltager sier «mitt skip er lastet med appelsiner.» Neste deltager finner på et nytt ord. Når et av barna ikke kommer på et nytt ord, er vedkommende ute av leken. Neste deltager bestemmer så en ny bokstav, og leker fortsetter rundt sirkelen. Vinner er den som sitter igjen alene til slutt.

18. Mimeleken

Skriv navnet på f.eks. ulike dyr på lapper. Brett lappene og plasser dem i en bolle. La et barn komme frem og trekke. Deltageren skal deretter forsøke å formidle ved hjelp av miming for de andre barna hvilket dyr han/hun er. Vedkommende som gjetter riktig får plukke en lapp og ta over rollen som mimer.

19. Blinkeleken

Dette er en litt mer avansert versjon av stolleken (omtalt tidligere i artikkelen). Til denne leken trenger du like mange stoler som antallet deltagere – minus en. Still opp stolene på rekke. Den ene halvparten av deltagerne setter seg, mens den andre halvparten stiller seg rett bak hver sin stol (hvor det allerede sitter noen). Den siste deltageren stiller seg opp rett foran stolrekken med ansiktet rettet mot de andre. Når vedkommende selv ønsker, blunker han/hun til en av barna som sitter (helst slik at ingen av de andre oppfatter det).

Målet for disse to blir nå å bytte posisjon, slik at den som blunket klarer å sette seg ned på denne stolen før deltageren som står bak. Hvis derimot sistnevnte klarer å sette seg ned først, må den som satt i stolen fra før av ta over plassen midt på gulvet og den som blunket må stille seg bak stolen.

Bursdagsleker fra 9 år

20. Kampen om tennisballen

Denne morsomme leken kan gjøres både utendørs og innendørs. Barna deles opp i to like store lag, og stiller opp på en rett rekke 2-10 meter ovenfor hverandre (alt etter hvor stor plass man har tilgjengelig). Deltagerne på hvert lag tildeles hvert sitt nummer fra 1 og oppover, slik at personen som står rett foran deg på den andre laget har samme nummer som deg. En tennisball (eller et annet objekt), plasseres på bakken midt mellom de to lagene.

I det en voksen roper opp et nummer, er det om å gjøre for de to respektive tallrepresentantene på hvert av lagene å løpe frem så fort de kan for å ta med ballen tilbake til sitt eget lag. Blir han/hun berørt av det andre lagets deltager på vei tilbake «hjem», legges ballen tilbake til midten. Lykkes vedkommende uten å bli berørt blir laget tildelt ett poeng.

Tips: Ved ujevnt antall barn (f.eks. 7 eller 13), får et av barna på laget med færrest deltagere tildelt to nummer.

Tips: Denne leken kan varieres nærmest i det uendelige. For en ekstra utfordring kan det f.eks. ropes ut et matematikkstykke i stedet for et enkelt tall. Eksempel: 13 – 8 (I dette tilfellet er det deltagerne med nummer 5 som skal løpe frem til ballen)

21. Finn morderen

Alle barna legger seg på magen på gulvet eller stiller seg på en rekke med ansiktet inn mot veggen. Lederen av leken prikker alle bortsett fra to deltagere en gang på ryggen. Barnet som skal være «detektiv» prikkes to ganger, mens «morderen» prikkes tre ganger på ryggen. Alle barna går deretter ut på gulvet. Detektiven gir seg til kjenne, samtidig som ingen vet hvem morderen er.

Musikken startes, og barna går rundt og gir hverandre håndtrykk. Detektiven står på siden og iakttar det hele uten å delta i håndtrykkene. Hvis det blir klemt hardt til, er det «morderen» som er på ferde, og deltageren legger seg like etterpå ned og spiller død.

Detektiven kan vinne spillet ved å gjette hvem morderen er før alle deltagerne er «døde».
Morderen kan vinne spillet ved å «drepe» alle deltagerne før detektiven oppdager hvem vedkommende er.

Tips: Spill flere runder, slik at flere får være «morder» og «detektiv».

22. Hukommelsesleken (Kims lek)

Plasser ti ulike objekter på et brett. Alle får se på brettet i 30 sekunder før det tildekkes med et mørkt teppe. Barna får deretter utdelt penn og papir og skriver ned så mange objekter som de klarer å huske. De tre med fleste antall riktige svar går videre til neste runde. Gjenstandene på brettet byttes ut, og samme prosedyre med 30 sekunder før tildekking gjentas. De to med fleste antall riktige svar går videre til finalen. Gjenstandene byttes på ny ut, og den som har flest riktige i denne runden er vinner av konkurransen.

23. Sorteringssleken

Del inn deltagerne i lag med 3 deltagere på hvert lag. Du trenger en stk. gammel avis (eller tegneserieblad / tidsskrift) per lag. Klipp av ryggen på avisene slik at sidene løsner. Fjern overflødige sider slik at hver avis har nøyaktig samme antall sider (for opp sidenummeret med en kulepenn selv hvis dette mangler på noen av sidene). Stokk sidene slik at de ikke er i rekkefølge. Gi hvert av lagene hver sin bunke. Når du gir signal er det om å gjøre for lagene å sortere avisene i riktig rekkefølge. Det laget som er først ferdig har vunnet.

24. Åpne den gjenteipede boksen

En liten gave plasseres i en pappboks (f.eks. en tom skoeske). Boksen teipes godt igjen med solid bred teip (f.eks. gaffateip). Sett på musikk. Barna setter seg i sirkel på gulvet, og boksen sendes fra person til person. Når musikken stopper, skal barnet som har boksen i fanget forsøke å fjerne teipen som for som mulig. Hvis musikken startes igjen må boksen sendes videre. Den som klarer å åpne boksen får presangen i boksen.

Tips: Denne leken kan varieres nærmest i det uendelige. F.eks. så kan lederen for leken stille et spørsmål som må besvares riktig før deltageren får lov til å forsøke å åpne teipen.

25. Hvem har best tidsbegrep?

Deltagerne får beskjed om å holde opp et objekt hver (f.eks. brusflaske eller et glass) i f.eks. 5 minutter – uten å få lov til å se på klokken (kun den styrer leken får ha tilgang til klokke eller smarttelefon). Når de tror den tilmålte tiden er over, settes objektet ned på gulvet. Den som var nærmest 5 minutter, vinner leken.

Bursdagsleker fra 12 år

26. Hvem er jeg?

Skriv navnet til ulike kjente personer på forskjellige post-it-lapper. Barna setter seg i ring på gulvet og får påklistret en lapp (som de ikke får se på forhånd) i pannen. Etter tur får deltagerne spørre de andre ja/nei-spørsmål for å forsøke å finne ut av hvilken kjent person de er. Man kan spørre så mange ganger så lenge svaret på spørsmålet er «ja». Ved «nei», er det nestemanns tur til å spørre. Vinner av leken er den som gjetter hvem han/hun er først.

Tips til variasjon: Istedet for kjente personer kan du bruke navnet til deltagerne på bursdagen på lappene.

Tips: Quiz slår alltid an på bursdag. Ideer til lurespørsmål finner du her.

27. Plukk opp papirposen

Til denne leken trenger du en stor papirpose (må være like stor som en vanlig plastbærepose) til hver deltager. Posene plasseres oppstil ved hver deltager. Barna stiller seg på et bein, og forsøker å plukke opp posen kun ved hjelp av munnen. De som ikke klarer å plukke opp posen eller berører bakken med den andre foten er ute av leken.

Lederen for leken klipper av ca. 5 centimeter av toppen på posen til de gjenværende deltagerne før neste runde. Dette gjentas inntil det kun er en deltager som klarer å løfte posen sin.

Lage innbydelseskort? Se også: Bursdagskort (gratis).

Arrangere voksen- eller ungdomsselskap (eller kanskje du bare trenger enda flere ideer til leker)? Se: 22 selskapsleker.

28. Hemmelig oppdrag under måltidet / kakespisingen

Under hvert fat ligger en papirlapp med et (unikt) hemmelig oppdrag til hvert av barna. Det kan f.eks. være å spørre sidemannen tre ganger under måltidet om vedkommende syntes maten smakte godt, å holde en improvisert tale for bursdagsbarnet eller på ubemerket vis gjemme dessertskjeen til personen på andre siden av bordet. Etterpå kan barna gjette på hvilke oppdrag de andre deltagerne hadde. Hvem utførte sitt oppdrag best? Bursdagsbarnet utpeker vinneren.

Tips: Dette er en lek som lett kan «gå over styr» og nærmest ødelegge måltidet dersom oppdragene er av typen «ta mat fra sidemannen» og lignende. Se an aldergruppen og gjestene, og velg oppdrag etter dette. En mulig vri er f.eks. å la kun to gjester få oppdrag, mens de andre får tomme lapper.


Annonse:

40 kommentarer om “28 Bursdagsleker”

 1. RULTE NOE INNMARRI

 2. Takk 🙂 DA er det bare å vente på at horden med tiåringer invaderer huset 😉

 3. det blir sikkert en morsom fest, vi skal bruke mange av lekene som er her!!!

 4. Hei og det ble litt tull men vellykkes alikevell alle koste seg og hadde det storartet

 5. Vi bruker mange av lekene
  det kommer til å bli fult hus
  TAKK!!!

 6. Takk for tipsene

 7. Det er mange leker som er morsome men det burde være flere leker å velge mellom

 8. jeg skal feire 12-årsdagen min med en venninne og
  jeg syntes det var litt synd at det bare var to leker å velge mellom
  for 12-åringer:(

 9. Takk!

  Julie. Det går nok bra om du sper på med noen 9 åringleker 😉 😉

 10. Skal feire bursdag for lillesøstra mi, 7 år. Hun har bedt HELE klassen. Det blir sikkert gøy, men jeg ser ikke i bort ifra at det blir litt av en jobb! Gleder meg til det er vell overstått.

 11. Dere kunne ha turikanna leken for 12 åringene

 12. Blir 30 i sommerr :-p nå har eg mange tips 🙂

 13. Tusen takk for tipsene bursdagen til jenta mi på 12 år likte de tipsene til de på tolv år tusen takk da er det bare og vente til i morgen da det kommer 47 stykker på bursdag.

 14. Fine leker men har du flere til 12år????

 15. Super liste som jeg har kommet tilbake til mange ganger! Hva om vi hjelper til og deler leker som ikke står her i kommentarfeltet nedover?

 16. Tussen takk, for noen fantastiske folk dere er som kom med de ulike forslagene. Husker selv når jeg var i selskaper at vi gjorde dem (kjempe gøy var det garantert). Jeg som trodde lillesøsteren sin bursdag skulle bli kjedelig, men takket være Gud at jeg fant disse på nett. Hun fyller 9 og har invitert alle i klassen og dette kommer garantert til å bli bedre en tenkt sikkert. Men det blir en stor jobb for meg og moren min, hahah

 17. Punni, det står «fra alder» på lekene. Det betyr ikke at de som er eldre ikke kan bruke dem. Jeg har brukt noen av disse på voksenfester med stor suksess faktisk.

 18. takk for ideene jeg skal bruke noen av ideene på bursdagen min !!

 19. det er en ting til jeg vil bare si det er at dere har masse humor i lekene og moro så dere har fått de beste ideene i verden jeg skal bare si dere er veldig smarte å finne på så mange leker funny tings alle kommer til å elske disse lekene de kommer til å få en sjokk hahahahahah! nå har jeg ikke noe mer å si hadde

 20. Hei.
  Husker at vi lekte en lek der vi sa Kommer jeg riktig – rett, med bind for øynene eller øynene lukket. Husker ikke mer. Noen som kan hjelpe?

 21. hei. takk for eksemlene, lille søstra mi blir 6 år, og hun skal feire. så hviset hun ikke hva de skulle leke, tusen takkkkk!!

 22. takk for tipsene til leker nå blir lillesøstra mi bli glad 🙂

 23. Dette blir gøy det er mange fine leker her og gode utvalg hilsen en jente som gleder seg til å leke lekene på bursdagen sin

 24. Takk for tipsa. æ ska snart ha selskap heime. æ får sikkert bruk for det<3 svar denne meldingen no…?!

 25. tusen takk for tipset

 26. lille søster en min skal feire 7 år hun vil sikkert ha en av lekene 🙂

 27. 🙂 det blir gøy:):):):)

 28. 🙂 🙂

 29. Søstra mi skal feire sju års dag. Uten disse leikane hadde det ikke blir noke av.?

 30. Hei jeg synes dere burde ha til alle årstallene jeg blir 11 jeg vet ikke hva vi kan gjøre

 31. Takk for tips d var super hjelpsom!!!!!! gleder meg til b dagen min

 32. mange fine tips men kanskje flere for de over 12:)

 33. Jeg er 11 år men likte lekene fra 9år og fra 12 år best! Bra jobba! ?

 34. Noen som har tips til utfordringer rundt bordet??

 35. Tusen takk vi har funnet masse gode leker her.

 36. Mange morsomme leker. Tusen takk for inspirasjonen

 37. så kult dette skal jeg bruke. 🙂

 38. Hei
  Er det noen leker for 13 åringer?

 39. Hei, lillesøstra mi blir nå 10 år gammel og jeg har ansvar for lekene. Jeg stressa litt først, men dette hjalp veldig. Men kunne dere kanskje hatt litt flere leker på 12 år?

 40. Det var gode tips ,men kunne vert litt fleire leiker for 12 åringer.😊🤪

Legg igjen en kommentar