Privat regnskap

Ikke bare bedrifter har nytte av å føre regnskap over inntekter og utgifter. Altfor mange lever fra «lønning til lønning», med skrapa konto på slutten av måneden uten å egentlig vite hvor pengene har tatt veien. I denne artikkelen får du tips til hvordan du med enkle grep kan ta kontroll over privatøkonomien.

I utgangspunktet er alt du trenger penn og papir. Ønsker du å «gå dypere» i materien finnes det også mye god gratis programvare du kan bruke (mer om dette senere i artikkelen).

1. Skriv ut kontoutskriftene dine

Bankutskriftene dine inneholder all den informasjonen du trenger for få oversikt over hva pengene faktisk har blitt brukt til. Skriv ut bankutskriftene for de siste 12 månedene.

2. Finn frem penn og papir

Start med å tegne en loddrett strek midt på arket. På den ene siden skriver du «inntekter» og den andre siden «utgifter».

3. Få oversikt over faste utgifter og inntekter

På inntektssiden skriver du ganske enkelt ned pengene du får inn fast hver måned. F.eks. lønn (etter skatt) og inntekter fra utleie av sokkelleilighet i boligen.

På utgiftssiden skriver du ned alle faste utgifter som løper hver måned som huslån, billån, SFO- eller barnehagekostnader, forsikring osv.

Ta også med regninger som kommer sjeldnere enn hver måned (f.eks. strøm og kommunale avgifter), og regn ut hvor mye disse koster pr. måned. Eksempel: Dersom strømregningen i 1 kvartal er på 5000,-, 2 kvartal 3000,-, 3 kvartal 2000,- og 4 kvartal 4000,-, får vi følgende regnestykke: 5000+3000+2000+4000=14000,- Månedlig kostnad er da: 14000/12= kroner 1166,66,-

4. Få oversikt over variable utgifter

Lag en horisontal strek under de fast utgiftene på arket og skriv «variable utgifter». På denne posten kommer alle pengene du har brukt sist år, som ikke er oppført i punkt 3.

Skriv ned følgende punkter på listen: Matvarer, ferie, underholdning (restaurant, kiosk, kino, film osv.) klær, transport, kjøpte gjenstander (ny tv, ny sofa) og diverse (alt som ikke passe i de andre punktene).

For hvert av disse punktene må du regne ut en gjennomsnittsforbruket i måneden. F.eks. på punktet «matvarer» summerer du hvor mye penger du har brukt på matvarer gjennom hele året, og deler summen på 12 for å finne den månedlige kostnaden (Ja, det er en nitidig jobb, men resultatet gir deg en uvurdelig innsikt i økonomien din).

5. Summer alle tallene

Nederst på arket summerer du alle inntektene og utgiftene.

6. Finn ut hva du sløser penger på, og hvor du kan spare

Fikk du noen ahaopplevelser når du gikk gjennom det variable forbruket? Tenk gjennom alle punktene, er det noe du kan kutte ned på? Her har du litt inspirasjon til å komme igang: sparetips.

7. Lag et budsjett

Nå da du har full oversikt over hva pengene går til hver måned er det enkelt å sette opp et budsjett.

Lag et nytt ark med samme inndeling som du gjorde når du noterte utgiftene. Under «variable utgifter» lager du en ny horisontal strek hvor du skriver «Sparing».

Bruk sunn fornuft og tenk gjennom hvor mye penger du setter av til de forskjellige postene hver måned i forhold til inntektene dine.

Du har sikkert hørt mange økonomer snakke om hvor viktig det er å ha en «pengebuffer». Saken er at de har helt rett! Hva skjer den dagen vaskemaskina går dukken og du ikke har penger på konto? Hva om du blir arbeidsledig og må gå noen måneder på bare arbeidsledighetstrygd? Under punktet «Sparing», setter du opp hvor mye du skal spare til en økonomisk buffer og eventuelt annen langsiktig sparing.

8. Følg opp budsjettet hver måned

Arbeidet du har gjort til nå er fullstendig bortkastet om du ikke følger opp budsjettet hver måned. Sett av noen timer på sluttet av hver måned til å skrive ned hvor mye penger du har brukt på hver av postene. Om du har «sprukket» på noen punkter, tenk gjennom hva du kan gjøre neste måned for å hindre at det samme skjer igjen.

Regnskapsprogram

Regnskapsprogrammet GnuCash, som er basert på åpen kildekode, er svært brukervennlig og oppdateres stadig vekk med nye funksjoner. I skrivende stund (15.12.2011), er 2.4.8 siste versjon.
GnuCash regnskapsprogram

  • Fullstendig gratis (åpen kildekode)
  • Funksjoner både for privatøkonomi og små firma
  • Finnes i Windows-, Linux- og Macutgave
  • Støtter dobbel bokføring (kredit og debet)
  • Menger av funksjoner for å lage rapporter, grafer osv. utifra valgte parametre
  • Oversatt til en rekke språk (deriblant Norsk)

Kan lastes ned fra GnuCash.org

Se også: budsjettprogram.

Lykke til!


Annonse:

Legg igjen en kommentar