Random header image... Refresh for more!

Netto og brutto


Eksempel: I et jobbintervju blir Peder forespeilet å tjene 40 000,- brutto i måneden. Hva vil dette si?

(Publisert 12.11.2018)

Netto og brutto
(Nettolønn: Det er mindre igjen i lommene etter at skatten er betalt. Foto: Dreamstime.com)

Begrepet «brutto» brukes i dagligtale og forretningsliv, for å beskrive et eller annet før fratrekk, mens «netto» beskriver det stikk motsatte – etter fratrekk.

Hva er forskjellen på netto- og bruttolønn?

Bruttolønn: I Peders tilfelle innledningsvis, vil det si at han kommer til å tjene 40 000,- før skatt (og eventuelt andre fratrekk).

Eksempler på vanlig bruk av begrepene netto og brutto:

  • Nettolønn. Lønn etter at skatt er trukket fra.
  • Bruttolønn. Lønn før skatt er trukket fra
  • Bruttopris. Pris med moms. Brukes også om prisen før rabatter/tilbud er trukket fra.
  • Nettopris. Pris uten moms (brukes ofte mellom næringsdrivende). Brukes også om prisen etter at rabatter/tilbud er trukket fra.
  • Frakt. Varens vekt med eller uten emballasje.
  • Bruttonasjonalproduktet (BNP). Verdien av alt som blir produsert i løpet av et år i et land, minus de varer og tjenester som blir brukt til å produsere dette.

Opprinnelse

Brutto og netto stammer fra de latinske ordene brutus og nitidus, som betyr noe sånn som henholdsvis «rå» og «bar/polert» på norsk.

1 kommentar

1 Mustafa Theeb { 22-09-2020 klokken 12:47 }

Hva er nettoanbud?

Hva er bruttoanbud?

Hilsen Mustafa Theeb.

Legg igjen en kommentar